Elke werknemer kan uiteraard ziek worden, dit is voor zowel werknemer als werkgever vervelend. Ziek zijn hoeft geen probleem te zijn indien de werknemer na een aantal dagen in staat is terug te keren. In sommige gevallen, zoals gezondheidsproblemen of arbeidsconflicten duurt het langer. EEGA kan in dit geval een belangrijke rol vervullen. Wij vertellen u graag eerst meer over de wetgeving omtrent ziekteverzuim.

Regelgeving ziekte

Ziekteverzuim kan in elke organisatie voorkomen. De werkgever dient bij geval van ziekte het loon van de werknemer door te betalen. In bepaalde situaties heeft men recht op een uitkering op grond van de Ziektewet. Het UWV betaalt in dit geval loon in vorm van ziekengeld.

In het Burgerlijk Wetboek staat dat zieke werknemers tenminste 70% van het loon doorbetaald dient te krijgen. Een werkgever is verplicht dit maximaal twee jaar door te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

 • Het eerste jaar: de werkgever betaalt minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet uitkomen onder het minimum loon.
 • Het tweede jaar: de werkgever betaalt minimaal 70% van het loon door. Het loon mag wel uitkomen onder het minimum loon.

Na twee jaar stopt de verplichting van doorbetalen. Er volgt in veel gevallen dan een WIA-beoordeling voor de zieke werknemer. Heeft een werkgever te weinig gedaan aan re-integratie, dan kan hij verplicht worden het loon van de werknemer nog maximaal een jaar door te betalen.

Ziektewet

Zoals net benoemd heeft een werknemer in bepaalde gevallen recht op een uitkering via de Ziektewet. Deze wet geldt voor:

 • Werknemers die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of bevalling
 • Werknemers die een orgaan hebben gedoneerd
 • Werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis)
 • Werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen minstens 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen
 • Werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewet-uitkering krijgen
 • Uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst
 • Sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst

Re-integratie

Wanneer de werknemer in staat is te werken, dient zowel werkgever als werknemer een traject te starten met als doel de werknemer weer te laten werken. Dit kan ander werk zijn of werk bij een andere werkgever.

Ziekteverzuim verminderen

Werkgevers en -nemers moeten en kunnen verzuim voorkomen. Arbeidsgebonden gezondheidsklachten kunnen verminderd worden door:

 • Het hanteren van de wettelijk gestelde veiligheidsnormen
 • Een gedegen Arbo- en verzuimbeleid te handhaven
 • Het besteden van aandacht aan persoonlijke werkomstandigheden van werknemers
 • Contact onderhouden met zieke werknemers

Neem contact met ons op

Ervaart u een probleem in uw huidige arbeidsrelatie? Bij ons bent u aan het juiste adres voor begeleiding en ondersteuning. Wij werken transparant en uw belang en het uiteindelijke doel staan bij ons centraal. Zowel voor werknemer- als werkgever kan EEGA-Expertise hulp bieden. Wij hebben alle deskundigheid in huis om deze trajecten te begeleiden en zijn experts op het gebied van de wetgeving rondom ziekteverzuim. Heeft u een vraag of wenst u langs te komen voor advies? Neem gerust contact met ons op.

Sidebar contact

Neem contact met ons op


Bij vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen door het onderstaande formulier in te vullen.
Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht