Om werknemers die langdurig ziek zijn zoveel mogelijk uit de WIA te houden, is de Wet Poortwachter ingesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen het verzuim verkort. Een werkgever is samen in de eerste twee jaren met de zieke werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Indien een werknemer weer bij de werkgever aan de slag kan gaan, wordt het re-integratie traject spoor 1 genoemd. Wanneer een werknemer niet meer bij de eigen werkgever werkzaam kan zijn noemt met dit spoor 2.

Als een werknemer ondanks het volgen van de Wet Poortwachter na 20 maanden geen nieuwe baan heeft gevonden, kan een WIA-uitkering worden aangevraagd. Hiervoor geldt dat een werknemer voor meer dan 35% arbeidsongeschikt dient te zijn. Voor de WIA zijn twee regelingen van toepassing, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering:

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Bij ziekte van twee jaar of langer en de mogelijkheid om in de toekomst te werken, wordt de WGA-uitkering toegepast. Indien een werknemer niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans op herstel dan is de IVA van toepassing. Arbeidsongeschiktheid wordt altijd vastgesteld door een arts en arbeidsdeskundige.

Schema Wet Poortwachter

In het re-integratiedossier komen alle documenten te staan die werkgever en -nemer opstellen. Hierbij kan gedacht worden aan verslagen van gesprekken, correspondentie en e-mails. Voor de Wet Poortwachter is een duidelijk schema opgesteld:

  • Probleemanalyse, na 6 weken
  • Plan van Aanpak, na 8 weken
  • Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken
  • 42e week ziekmelding, na 42 weken
  • Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken
  • WIA aanvraag, week 91
  • Acties in het kader 1e en 2e spoor

EEGA-Expertise is uw betrouwbare partner

In elke situatie is een zieke werknemer vervelend, voor beide partijen. Als het eerste spoor is ingezet en er blijkt dat er geen mogelijkheden zijn, kan EEGA-Expertise in het tweede traject uw partner zijn. Wij beschikken over de expertise om werknemers te begeleiden tijdens het tweede spoor met als doel de werknemer uit te kunnen plaatsen buiten de organisatie. Wilt u meer weten over de Wet Poortwachter en wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Sidebar contact

Neem contact met ons op


Bij vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen door het onderstaande formulier in te vullen.
Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht