Werkgevers EEGA Expertise

Een zieke werknemer is voor zowel de werkgever als de werknemer vervelend.

Wanneer het 1ste spoor traject is ingezet en daaruit blijkt dat daar geen mogelijkheden zijn dan heeft de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter de verplichting om een 2e spoor traject in te zetten. EEGA Expertise kan daarin uw partner zijn! Wij hebben de deskundigheid in huis om uw werknemer te begeleiden tijdens het 2e spoor traject met als uiteindelijk doel om de werknemer uit te kunnen plaatsen buiten uw organisatie en ook om ervoor te zorgen dat u een dossier heeft die de RIV-toets van het UWV doorstaat. Zo voorkomt u mogelijk een sanctie die door het UWV kan worden opgelegd.

Fysiek functioneel belastbaarheidsonderzoek

Heeft u een werknemer waarvan u wil weten of hij/zij geschikt is voor een bepaalde functie inzake de fysiek functionele belastbaarheid ook dan kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Wij brengen voor u in kaart wat de fysiek functionele belastbaarheid is van uw werknemer. Er zal bekeken worden wat de fysieke arbeidsmogelijkheden zijn van uw werknemer qua kracht duurbelastbaarheid en werktempo. Middels een sluitend geprotocolleerd onderzoek met behulp van ERGOS Worksimulator wordt dit onderzoek verricht. Alle resultaten worden vervat in een rapportage.

Beroepskeuze- en loopbaanonderzoek

Wilt u een werknemer aanstellen in een andere functie en weet u niet zeker of de functie passend is dan kunnen wij dit voor u onderzoeken. Door middel van een onderzoek en een gesprek met onze beroepskeuzeadviseur ontstaat inzicht in de beroepsmogelijkheden en eventuele opleidingsmogelijkheden van uw werknemer. U krijgt als werkgever antwoord op de vragen; welke beroepsmogelijkheden heeft mijn werknemer, rekening houdend met capaciteiten, persoonlijkheid en interesses. Ook krijgt u duidelijkheid over de opleidingsmogelijkheden van uw werknemer, rekening houdend met de capaciteiten, persoonlijkheid en interesses. De rapportage die u ontvangt zal voorzien zijn van de conclusies en een gericht advies naar aanleiding van de vraagstelling.

Outplacement bemiddeling

Komt uw werknemer in aanmerking voor een outplacement traject (intern en extern) dan kunnen wij hierin voor u bemiddelen en begeleiden. Uw werknemer wordt begeleid met als doel te plaatsen in een passende functie. De bemiddelaar houdt zich aan de beschrijving van de passende functie en het plan van aanpak, zoals neergelegd in het bemiddelingsrecept. De bemiddelaar fungeert in de richting van werknemer en werkgever als aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor een correcte financiële en administratieve afwikkeling van het individuele totaaltraject.
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen neem dan contact met ons op en wij staan u graag te woord. Heeft u vragen over begeleiding en/of onderzoeken waar wij op deze site niet inhoudelijk over zijn geweest ook dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen wij u hierbij ook van dienst zijn of u doorverwijzen naar 1 van onze netwerkcontacten.

Neem vrijblijvend
contact met ons op