De toegevoegde waarde van outplacement is groot.

OVAL-leden leveren een grote bijdrage aan de van-werk-naar-werk-transitie van werknemers.
In 2014 zijn er ruim 10.000 mensen begeleid en 2/3 van de trajecten bleek succesvol.

Naar aanleiding van de uitvraag die OVAL in april heeft gedaan naar cijfers over resultaten van 2014, is een infographic opgesteld.
Deze visuele weergave geeft in één oogopslag de resultaten op het vlak van resultaat per leeftijdscategorie en plaatsing in andere functie en andere branche weer.

OVAL_Outplacement_voorstel_010

OVAL_Outplacement_voorstel_010

Outplacement loont