Werkgevers EEGA Expertise

EEGA Expertise richt haar dienstverlening op werkgevers en werknemers die in de arbeidsrelatie worden geconfronteerd met een ziekte of beperking van de werknemer.

Als een werknemer niet meer die arbeidsprestatie kan leveren die hij/zij altijd kon leveren en de werkgever niet meer goed weet wat hij/zij van de werknemer kan verwachten, kan EEGA Expertise een belangrijke rol vervullen. Ook vragen over de ontwikkelingsmogelijkheden van een werknemer of geschiktheid voor een functie kan door EEGA Expertise beantwoord worden. Bij ons werken onder andere arbeidsdeskundigen, psychologen, beroepskeuzeadviseurs, (bedrijfs)-fysiotherapeuten en gedragstrainers samen om de inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. Een zieke werknemer is voor zowel de werkgever als de werknemer vervelend. Wanneer het 1ste spoor traject is ingezet en daaruit blijkt dat daar geen mogelijkheden zijn dan heeft de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter de verplichting om een 2e spoor traject in te zetten. Wij kunnen daarin uw partners zijn!

Neem vrijblijvend
contact met ons op